• 100% trúng thưởng với thẻ tín dụng Sacombank

  Thời gian diễn ra từ ngày 28/05/2018 – 14/07/2018

KÍNH CHÀO QUÝ KHÁCH

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG TRÚNG THƯỞNG

 • STT Họ và Tên Giải thưởng Số điện thoại Thời gian
  01NGUYEN BAU BAO CHAUHoàn tiền 200.000 VNĐ*****6777625/06/2018 00:05:51
  02PHAN BICH HAHoàn tiền 200.000 VNĐ******7709424/06/2018 21:50:53
  03LE PHUONG ANHHoàn tiền 200.000 VNĐ******4352624/06/2018 21:21:42
  04PHAM MY LINHHoàn tiền 200.000 VNĐ*****7253324/06/2018 11:27:59
  05NGUYEN DUC LONGHoàn tiền 200.000 VNĐ*****2025524/06/2018 07:45:13
  06BUI THI LUUHoàn tiền 200.000 VNĐ*****4735423/06/2018 07:41:46
  07VO VIET HOAHoàn tiền 200.000 VNĐ*****7413423/06/2018 07:36:13
  08PHAM THI NGOC BICHHoàn tiền 200.000 VNĐ*****8060623/06/2018 07:32:01
  09HO CONG HOANHoàn tiền 200.000 VNĐ*****3638823/06/2018 07:28:28
  10VO HUU DANG PHONGHoàn tiền 200.000 VNĐ*****6656523/06/2018 01:38:53
 • STT Họ và Tên Giải thưởng Số điện thoại Thời gian
  11LE VIET XOHoàn tiền 200.000 VNĐ*****4848222/06/2018 09:17:48
  12NGUYEN TRUNG TINHoàn tiền 200.000 VNĐ*****1095522/06/2018 08:45:20
  13VO THI LOANHoàn tiền 200.000 VNĐ******6122222/06/2018 08:37:35
  14NGUYEN THUY SON BINHHoàn tiền 200.000 VNĐ*****8838922/06/2018 08:23:41
  15TRAN VAN HOAIHoàn tiền 200.000 VNĐ*****6362822/06/2018 08:05:43
  16TRAN PHUC HAUHoàn tiền 200.000 VNĐ*****0770321/06/2018 21:43:09
  17HOANG HAI TRIEUHoàn tiền 200.000 VNĐ*****9979921/06/2018 09:02:16
  18LUU VAN THIETHoàn tiền 200.000 VNĐ*****5124621/06/2018 08:58:39
  19CAO VAN DATHoàn tiền 200.000 VNĐ*****0016121/06/2018 08:53:53
  20NGUYEN THI HONG VANHoàn tiền 200.000 VNĐ*****9885721/06/2018 08:45:20
 • STT Họ và Tên Giải thưởng Số điện thoại Thời gian
  21BUI THI IMHoàn tiền 200.000 VNĐ******1718221/06/2018 08:04:53
  22NGUYEN XUAN HAHoàn tiền 200.000 VNĐ*****1649320/06/2018 08:43:31
  23HO TRUONG THAOHoàn tiền 200.000 VNĐ*****0110120/06/2018 08:35:54
  24VU MINH THUHoàn tiền 200.000 VNĐ*****0858920/06/2018 08:31:15
  25CAO THI HOAHoàn tiền 200.000 VNĐ******8583020/06/2018 08:27:53
  26NGUYEN MANH DIEPHoàn tiền 200.000 VNĐ*****3133020/06/2018 08:25:25
  27TRAN VINH LONGHoàn tiền 200.000 VNĐ*****5727220/06/2018 08:16:45
  28HOANG XUAN THANGHoàn tiền 200.000 VNĐ*****9194619/06/2018 09:10:49
  29VO PHI HOANGHoàn tiền 200.000 VNĐ*****5313819/06/2018 09:09:03
  30TRAN THI CAM OANHHoàn tiền 200.000 VNĐ*****3747319/06/2018 08:44:18
 • STT Họ và Tên Giải thưởng Số điện thoại Thời gian
  31DANG THANH SUHoàn tiền 200.000 VNĐ*****9340319/06/2018 08:05:33
  32PHAN QUOC HUYHoàn tiền 200.000 VNĐ*****8081219/06/2018 08:02:36
  33NGUYEN THI KIM NGOCHoàn tiền 200.000 VNĐ*****4283219/06/2018 07:45:12
  34NGUYEN QUOC THINHHoàn tiền 200.000 VNĐ*****3174219/06/2018 07:38:54
  35NGUYEN QUANG LUANHoàn tiền 200.000 VNĐ*****4881118/06/2018 15:20:51
  36HOANG MINH TRIHoàn tiền 200.000 VNĐ*****4292818/06/2018 15:18:53
  37NGO PHAN HOANG BAOHoàn tiền 200.000 VNĐ*****7405918/06/2018 15:12:10
  38TRUONG THUY HANGHoàn tiền 200.000 VNĐ*****6368618/06/2018 14:54:30
  39VU THI THUYHoàn tiền 200.000 VNĐ*****2778518/06/2018 13:50:37
  40NGUYEN THI KIM CHUNGHoàn tiền 200.000 VNĐ*****5502718/06/2018 13:45:54
 • STT Họ và Tên Giải thưởng Số điện thoại Thời gian
  41NGUYEN THANH TUNGHoàn tiền 200.000 VNĐ*****8999318/06/2018 13:43:34
  42TRAN DUC KIENHoàn tiền 200.000 VNĐ*****6828218/06/2018 13:14:26
  43PHAM THI THUY VANHoàn tiền 200.000 VNĐ*****9050018/06/2018 10:51:46
  44HUYNH ANH NGUYENHoàn tiền 200.000 VNĐ*****0065818/06/2018 10:40:18
  45NGUYEN VU TRUNGHoàn tiền 200.000 VNĐ*****8988818/06/2018 10:38:47
  46TRUONG QUOC SANGHoàn tiền 200.000 VNĐ*****8298218/06/2018 10:22:38
  47TRAN NHUAN HUUHoàn tiền 200.000 VNĐ*****1986818/06/2018 08:14:55
  48LAM HUYEN TRANGHoàn tiền 200.000 VNĐ*****7965117/06/2018 11:11:39
  49LE THI NGAHoàn tiền 200.000 VNĐ******5399916/06/2018 10:43:55
  50PHAN THANH GIANGHoàn tiền 200.000 VNĐ*****1556216/06/2018 09:55:07